Menu

Popup

1
Bạn Cần Hỗ Trợ Hãy Nhắn Tin Cho ADMIN?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Event Lâu Đàu Máu Server 3,4 00:30
Event Boss Vàng Server 3,4 01:00
Event Quảng Trường Quỷ Server 3,4 01:30
Event Rồng Đỏ Server 3,4 02:00
Event Phù Thuỷ Trắng Server 3,4 03:00
Event Hỗn Nguyên Lâu Server 3,4 04:00
Event Chúa Tể Kundun Server 4 Kalima 12:10
Event Quỷ Vương Hắc Ám Server 4 Kalima 15:30
Event Truy Tìm GM Server 1 19:50
Event Thỏ Ngọc Server 5 20:05
Event Hỗn Chiến Server 5 20:20
Event Mùa Hè Server 5 20:35
Event Team Xanh Đỏ Server 5 20:50
Event Summer Server 5 21:10
Event Giáng Sinh Server 5 21:25
Event Ác Quỷ Erohim Server 4 Kalima 21:40
Event Siêu Boss Vàng Server 4 22:30
Event Chúa Rắn Medusa Server 4 Kalima 23:10

Mọi Thắc Mắc Vui Lòng Liên Hệ BQT MU THIÊN MỆNH !