Menu

Popup

1
Bạn Cần Hỗ Trợ Hãy Nhắn Tin Cho ADMIN?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Sự Kiện BloodCastle Server 3 19:15
Sự Kiện Thỏ Ngọc Server 5 19:15
Sự Kiện Summer Event Server 5 19:20
Sự Kiện DevilSquare Server 3 19:30
Sự Kiện Năm Mới Server 3,4 19:45
Sự Kiện Giáng Sinh Server 3,4 19:55
Sự Kiện Hỗn Chiến Server 5 20:00
Sự Kiện Team Xanh Đỏ Server 5 20:15
Sự Kiện Medusa Server 3 20:30
Sự Kiện Erohim Server 3 20:50
Sự Kiện ChaosCastle Server 3 21:00
Sự Kiện Solo Guild Server 3 21:00
Sự Kiện Siêu Boss Server 3 21:30
Sự Kiện Quỷ Vương Server 3 21:45
Sự Kiện Boss Vàng Server 3,4 22:00
Sự Kiện Phù Thuỷ Trắng Server 3,4 22:30
Sự Kiện Rồng Đỏ Server 3,4 22:45
Boss Nhện Selupan Sub-3 00:00

Mọi Thắc Mắc Vui Lòng Liên Hệ BQT MU THIÊN MỆNH!